JEDEN STŮL, DVĚ VÝŠKOVÁ NASTAVENÍ

Výška vrchní desky stolu bez připojených nožiček: 180 - 208 mm
Výška vrchní desky stolu s připojenými nožičkami (včetně): 880 - 908 mm
Tloušťka desky 16 mm

související zboží